AgtaPula

Agta – Isa sa mga Pinaka-Unang Lokal na Pilipino. Isa sa mga pinakaunang Katutubong Pilipino Imahe ng pagiging Lokal na Pilipino. Imahe ng pagiging Pilipino.

Pula – Kulay ng Pagmamahalan at Kulay ng Tapang o Lakas ng loob para gawin ang mga gusto.. Kulay ng pag Gawa ng pag gawa hindi puro dada para magsilbing inspirasyon sa iba.. #GawaWagPuroDada ..

Tenga ng Daga: Daga.. Imahe ng pagiging masipag at maparaan.. Imahe ng paglululusot, pagsusulpot o pagpunta sa kung saan saan. Imahe ng paglalakad.. Imahe ng pagtakbo.. Imahe ng pagbyahe.. Imahe ng pagtuklas.. Imahe ng araw araw na pag aaral.. Isulong ang pagiging lokal.. sa kapwa maging mapagmahal.. araw araw mag aral 🙂

Si AgtaPula ay ako.. ikaw.. sila.. tayo.. 🙂 ❤ #AgtaPula #KulturaAgtaPula #RepublikaAgtaPula #ArawArawAgtaPula #AgtaPulaArmy #SupportYourLokalKalakal

Advertisements